Sisimiut - Fredag 21., lørdag 22. og søndag 23. september

Program FREDAG

PROGRAM - Fredag 21. september 2018


Workshop: Skibsregistrering for Erhvervskonsulenter

Workshop ved Skibsregistret særligt rettet mod kommunernes erhvervskonsulenter: Orientering om Skibsregistrets aktuelle bemanding og placeringer, om erhvervskonsulenternes rolle i skibsregistreringen, kommunikation mellem konsulenterne og Skibsregistret, konsulenternes ønsker og kommentarer til samarbejdet med Skibsregistret. Der har ikke siden 2002 været mulighed for at mødes, så det er en længe savnet mulighed for at kunne drøfte opgaverne og samarbejdet. Erhvervskonsulenterne udfører efter aftale mellem Selvstyret og Søfartsstyrelsen opgaver af betydning for skibsregistrering, og de er det umiddelbare bindeled mellem skibsejerne og Skibsregistret.

Indlægsholder: Jurist Mette Stensby Lange, Skibsregistret

Sted: Amerdloq

Bemærk: Begrænset antal pladser


Indlæg: Få din fangst og dig selv sikkert i havn!

I lyset af Søfartsstyrelsen og KNAPK aktuelle kampagne om sikkerhed for fiskere.Indlægget vil give en orientering om formålet med kampagnen og hvordan man bedst sikrer, at både fanger og fangst kommer sikkert i land

Indlægsholdere: Overskibsinspektør Hans Fleischer og  Skibsinspektør Jes Rudi Burghardt

Varighed: 15 minutter
Sted: Scenen i Idrætshallen


Indlæg: Krav til skibe med op til 12 passagerer

Generel orientering om Søfartsstyrelsens tekniske og sikkerhedsmæssige krav til skibe med op til 12 passagerer. Indlægget vil give en overordnet orientering om hvilke krav, der stilles til sådanne skibe og hvordan man sikrer sig, at et nyt eller brugt skib, man overvejer at købe, lever op til kravene

Indlægsholdere: Overskibsinspektør Hans Fleischer og  Skibsinspektør Jes Rudi Burghardt

Varighed: 15 minutter
Sted: Scenen i Idrætshallen


Indlæg: Krav til- og syn af mindre fiskeskibe

Generel orientering om Søfartsstyrelsens Meddelelser F – krav til og syn af mindre fiskeskibe. Indlægget vil give en overordnet orientering om, hvilke krav der stilles til sådanne skibe og hvordan man sikrer sig, at et skib man overvejer at købe – nyt eller brugt – lever op til kravene

Indlægsholdere: Overskibsinspektør Hans Fleischer og  Skibsinspektør Jes Rudi Burghardt

Varighed: 15 minutter
Sted: Scenen i Idrætshallen


Indlæg: Hvordan anmeldes et skib til optagelse i Skibsregistret eller Fartøjsfortegnelsen?

Generel orientering om, hvordan man anmelder et skib til optagelse i Skibsregistret eller Fartøjsfortegnelsen, om mulighederne for elektronisk anmeldelse af flere af de nødvendige blanketter og mulighederne for at få hjælp til registrering af et skib. Indlægget vil give en introduktion til Skibsregistret og Fartøjsfortegnelsen, og hvad man skal gøre, og hvilke muligheder der er for at få hjælp til at opfylde de krav, lovgivningen stiller om registrering af erhvervsskibe.

Indlægsholder: Jurist Mette Stensby Lange, Skibsregistret

Varighed: 15 minutter
Sted: Scenen i Idrætshallen