Sisimiut - Fredag 21., lørdag 22. og søndag 23. september

Om: Havgående og kystnært fiskeri i Grønland

Havgående og kystnært fiskeri i Grønland

Fiskeri kan inddeles i kystnært og havgående fiskeri. Som tredje element findes i Grønland det relativt uafgrænselige fiskeri af personer med erhvervsjagtbevis og fritidsfiskere.

I det havgående fiskeri udenskærs er under 30 ejere med 53 både involveret. Typisk handler det om de havgående trawlere over 80 BRT, som er rettet mod fiskeri af rejer, og som samtidig kan bearbejde fangsten om bord. Disse trawlere har ifølge lovgivningen pligt til at lande 25 pct. af deres fangst til videre forarbejdning i land.

Det kystnære fiskeri indenskærs baserer på mindre og mellemstore både, hvor der er omkring 500 ejere og 519 både involveret. Typisk handler det om kuttere op til 80 BRT, rettet mod det lokale og regionale kystfiskeri.

Det relativt uafgrænselige fiskeri af personer med erhvervsjagtbevis og fritidsfiskere, som udgør i alt mellem 3.000 og 5.000 joller, hvoraf godt 2.000 hovedsagelig bruges til fiskeri - typisk joller med påhængsmotorer og småbåde under 5 BRT - som er rettet mod et rent lokalt fiskeri, der oftest udføres samtidig med anden erhvervsaktivitet. På trods af det høje antal både i det kystnære fiskeri i forhold til det havgående, udgør den kystnære flåde kun godt 15 pct. af den samlede tonnage. Det kystnære eller indenskærs fiskeri foregår inden for tre-sømilegrænsen.

Kilde: Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug